Archive for the ‘Nieuws’ Category

Zonnepanelen per 1 maart goedkoper door BTW-verlaging

woensdag, februari 27th, 2013

De coalitie van PvdA, VVD, SGP, D66, SGP heeft op 13 februari overeenstemming bereikt over de aanpak van de problemen op de woningmarkt. Onderdeel van het pakket aan maatregelen is een investeringsimpuls voor de woningmarkt en de bouw.

De BTW op verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw wordt per 1 maart voor een jaar verlaagd naar 6%. Dat betekent dat alleen de ‘arbeid’ (de montagekosten van zonnepanelen) onder het lage btw-tarief van 6 procent komt bij werkzaamheden die vanaf 1 maart 2013 worden uitgevoerd en gefactureerd. Het verlaagde tarief is niet van toepassing als de werkzaamheden vóór 1 maart zijn uitgevoerd, maar na 1 maart worden gefactureerd.

Verder zou dan als voorwaarde gelden dat de zonnepanelen worden gemonteerd op woningen die ouder zijn dan twee jaar. Met de BTW-verlaging op de arbeid en de nog steeds geldende subsidie op zonnepanelen voor particulieren (en fiscale voordelen voor bedrijven) is de aanschaf van zonnepanelen wel erg interessant geworden.

Wilt u meer weten? Solarsunroofs kan u meer informatie geven.

Meer geld voor duurzame ondernemers

vrijdag, oktober 12th, 2012

DEN HAAG – De overheid trekt komend jaar 3 miljard euro uit om ondernemers te steunen die aan de slag willen met het duurzaam opwekken van energie.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) meldt de Tweede Kamer maandag dat deze groene projecten er mede voor moeten zorgen dat in 2020 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt.

”Duurzame energie is niet alleen van belang voor een gezondere economie, maar biedt ondernemers ook kansen. Daarom stellen we meer geld beschikbaar. Ook zorgen we ervoor dat ondernemers zo veel mogelijk zekerheid krijgen bij hun investering door de spelregels niet te veranderen”, aldus Kamp.

Zonnepanelen

In 2012 was er 1,7 miljard beschikbaar voor dit doel. Het geld gaat naar steun aan projecten om energie op te wekken via bijvoorbeeld zonnepanelen, aardwarmte en de vergisting van mest en afvalstoffen.

Deze energie is duurder dan energie van gas en kolen, maar het prijsverschil kan kleiner worden door de duurzame technieken verder te ontwikkelen. Het nu gereserveerde bedrag is om dat te stimuleren. Vanaf 1 april 2013 kunnen ondernemers een aanvraag indienen.

De Europese doelstellingen dat elke Europees land in 2020, 14 % van hun Energie duurzaam opwekt, wordt door Nederland niet gehaald?

zaterdag, juli 21st, 2012

Zeker is dat het aandeel duurzame, groene, energie productie nu slechts 4,25% is en als er geen ingrijpende maatregelen volgen zal het einddoel niet worden gehaald.

Dit is de conclusie van een onlangs verschenen rapport van de Rabobank. De verwachting is dat onze regering in 2014 met forse extra investeringen moet komen om het eind doel te kunnen halen.

Als dat niet gebeurt dan blijft Nederland in 2020 op 9 procent steken. Alleen Belgie, Luxemburg en Engeland doe het nog slechter.

Chaos groeit rond subsidie zonnepanelen

zondag, juli 8th, 2012

DEN HAAG – De chaos rond zonnepanelen in Nederland groeit. Het is niet duidelijk of de beloofde subsidie van 15 procent voor particulieren vanaf 1 juli beschikbaar komt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldde dat gisteren maar trok die datum schielijk in.

De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt en worden ‘spoedig’ bekend, aldus de woordvoerder.

Ook is niet duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt. Staatssecretaris Joop Atsma schreef de Tweede Kamer dat 22 miljoen is gereserveerd voor subsidies aan particulieren. De regeling gaat in 2012 in en eindigt in 2013. “Wij gaan uit van de 52 miljoen euro die is toegezegd in het Lente-akkoord: 22 miljoen dit jaar en 30 volgend jaar.

Storing legt site subsidie zonnepanelen plat

maandag, juli 2nd, 2012

DEN HAAG – De website van Agentschap NL is maandag niet bereikbaar door een storing. Sinds maandag kunnen subsidies voor zonnepanelen worden aangevraagd.

Een woordvoerster meldt dat de eerste aanvragen aan het einde van de ochtend binnenkwamen. Zij raadt belangstellenden aan om het maandag later op de dag opnieuw te proberen.

”Alle aanvragen die maandag binnenkomen, worden behandeld. Het tijdstip maakt niet uit”, is haar boodschap.

Het is onduidelijk of de problemen te maken hebben met de verwachte ‘run’ op de regeling. Volgens Agentschap NL waren er al problemen voor de regeling om 09.00 uur werd opengesteld. En gezien de eerdere grote belangstelling voor deze subsidie, was er voor voldoende capaciteit gezorgd om een grote toeloop op te vangen.

Het kabinet heeft dit jaar 22 miljoen euro uitgetrokken om particulieren te stimuleren zonnepanelen te kopen. Per installatie wordt hooguit 650 euro subsidie verstrekt, alle kosten voor aankoop en installatie van de zonnepanelen komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidieregeling Zonnepanelen

dinsdag, juni 12th, 2012

Het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is dat particulieren per 2 juli 2012 subsidie kunnen aanvragen voor de aanschaf van zonnepanlen (zon-PV). De subsidieregeling zonnepanelen zal de productie van duurzame elektriciteit stimuleren.

Voor wie is de subsidie bedoeld

De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is beschikbaar voor particulieren. Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen. De subsidie is niet bedoeld voor ondernemers.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is 15 % van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. U kunt maximaal € 650,- subsidie krijgen.

Hoe vraagt u aan

Vanaf 2 juli 2012 kunt u digitaal subsidie aanvragen (via DigiD). Het heeft geen zin de subsidieaanvraag vóór 2 juli 2012 in te dienen. De aanvragen die voor 2 juli 2012 binnenkomen zullen worden afgewezen.
Daarnaast is het belangrijk dat u digitaal, een getekende koopovereenkomst voor de zonnepanelen meestuurt. De koopovereenkomst (hieronder verstaan we geen offerte) moet op 2 juli 2012 of daarna zijn afgesloten.

Actualiteit

Dagelijks kunnen er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de subsidieregeling zonnepanelen. Houdt u hiervoor deze webpagina in de gaten.

Emmen

maandag, juni 11th, 2012

Wij helpen u graag mee om de subsidie die via agentschap.nl kan worden aangevraagd te verkrijgen.
Om daarvoor in aanmerking te komen kunt u via de volgende link inloggen met uw DigiD.
Link: www.agentschapnl.nl

Klik op het DigiDlogo en log daarna in.
U kan alvast de gegevens controleren en voor zover goed invullen, zodat als er meer duidelijk wordt over wanneer er aangevraagd kan worden u niet meer hoeft te controleren of uw gegevens goed zijn ingevuld.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de subsidie aan te vragen maar in de loop van deze week komt hier ook duidelijkheid over.

Bron: www.solarsunroofs.nl

Ministerie EL&I

maandag, juni 11th, 2012

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vandaag aan de Tweede Kamer.

De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal €22 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Per installatie wordt maximaal €650 subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt. Hiermee kan voor een gemiddeld huishouden genoeg energie worden opgewekt. De subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd en wordt uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met het bedrijf dat de panelen verkoopt en installeert. Niet alleen voor de kosten van de zonnepanelen maar ook van de bijbehorende apparatuur kan subsidie worden aangevraagd.

Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL met de digitale versie van een getekende overeenkomst op of na 2 juli 2012. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

Bron: accountancynieuws.nl

Overheid stimuleert zonnepanelen

donderdag, juni 7th, 2012

AMSTERDAM – Het plaatsen van zonnepanelen wordt financieel aantrekkelijker. Vanaf 1 juli geldt er voor anderhalf jaar een nieuwe subsidieregeling.

Het plaatsen van zonnepanelen wordt financieel aantrekkelijker. Vanaf 1 juli geldt er voor anderhalf jaar een nieuwe subsidieregeling, zo maakte staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) donderdag bekend. Bij de subsidie gaat het om zo’n 15 procent van de prijs.

Daarnaast wil hij agrarische ondernemers stimuleren om bij het vervangen van daken met asbest meteen de stap naar zonnecollectoren te maken. Via fiscale maatregelen kan het voordeel voor de boeren oplopen tot zo’n 12 procent.
Atsma maakt daarover afspraken met landbouworganisatie LTO. Het kabinet heeft eerder 22 miljoen euro gereserveerd voor het stimuleren van zonne-energie.

Verder komt er een onderzoek of het mogelijk is dat boerenbedrijven of flatverenigingen met een groot dakoppervlak de door hen met zonnepanelen opgewekte elektriciteit kunnen verrekenen met de energiemaatschappij op minder zonrijke dagen. De tijdelijke overcapaciteit zou de betrokkenen dan geld kunnen opleveren. Voor het mislopen van energiebelasting door de fiscus is voor 2014 al een potje van 10 miljoen euro gereserveerd

Bron: Telegraaf.nl

Subsidie zonnepanelen vanaf 1 juli 2012

vrijdag, juni 1st, 2012

Er komt per 1 juli 2012 een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (in 2012 22 miljoen). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.

Dit is een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De 5 fracties in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en het demissionaire kabinet hebben daarover in april 2012 overeenstemming bereikt. Het akkoord beperkt het begrotingstekort in 2013 tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp). De maatregelen uit het begrotingsakkoord staan in de Voorjaarsnota 2012, het financiële overzicht van het lopende begrotingsjaar.

Bron: www.rijksoverheid.nl